Waarom je inzetten voor de vakbond?

13/02/2016|Categories: Overheidsdiensten|Tags: |

Vakbonden zijn belangrijk bij de VRT. Als we het samen vertellen, wordt er geluisterd. De vakbond komt op voor respect, waardering en vertrouwen voor elke werknemer bij de VRT.